<< Tagasi esilehele
Ettevõtte nimi TRUCK CENTER INTERNATIONAL OÜ
Ametikoht Otsime oma meeskonda müügiesindajaid
Töökoha asukoht Tallinn
Töö kirjeldus Truck Center International - otsib oma meeskonda ambitsioonikaid ja aktiivseid müügijuhte, kes soovivad palju teenida. Meil on tööstuse kõige kõrgemad palgad. Ametikohast: ✓ Müügiesindaja kuupalk on kuni 5000 EUR. Kuupalk koosneb põhipalgast ja preemiast, mis sõltub püstitatud eesmärkide saavutamisest. ✓ Töö olemasolevate klientidega ja uute klientide otsing ✓ Klientide informeerimine uutest toodetest ja eripakkumistest ✓ Klientide saatmine ja konsulteerimine ✓ Kliendiandmebaasi ja klientidega töötamise aruannete pidamine _________________________________________________________ Truck Center International - is looking for ambitious and active sales managers who want to earn a lot. Our salaries are the highest in the industry. About the vacancy: ✓ Manager’s Salary can reach up to 5,000 euros per month. Wages are composed of the base salary and the commission part, which depends on the achievement of the assigned tasks ✓ Working with regular customers and search for new ones ✓ Informing customers about new products and special offers ✓ Leading and consulting clients ✓ Maintaining customer’s data base _________________________________________________________ Truck Center International – ищет в свою команду амбициозных и активных менеджеров по продажам, желающих много зарабатывать. У Нас Самые высокие зарплаты в индустрии. О вакансии: ✓ Зарплата менеджера по продажам до 5000 евро в месяц. Заработная плата складывается из базовой ставки и премиальной части, которая зависит от достижения поставленных задач ✓ Работа с постоянными клиентами и поиск новых. ✓ Информирование клиентов о новых продуктах и специальных предложениях. ✓ Сопровождение и консультирование клиентов. ✓ Ведение клиентской базы, учета работы с клиентами. ✓ Возможность профессионального а карьерного роста. ✓ Дружный коллектив и спокойная атмосфера
Nõudmised kandidaadile See töö sobib Teile, kui: ✓ Te olete harjunud töötada tulemuse saavutamiseks ✓ Te olete vastutustundlik ja distsiplineeritud, oskate seada eesmärke ja saavutada neid tähtaegselt ✓ Te vabalt ja kindlalt suhtlete inimestega ✓ Te oskate või olete valmis aktiivselt õppida uusi oskusi läbirääkimiste ja müügitöö valdkonnas ✓ Te soovite palju töötada, teenida ja omandada väärtuslikke oskusi ✓ Teil on juhiluba ✓ Te olete valmis komandeeringuteks ja rahvusvahelistel näitustel osalemiseks ✓ Te valdate võõrkeeli Kasuks tuleb: ✓ Müügitöö (ka telefoni teel) ja läbirääkimiste kogemus (kui ei ole. - õpetame!) ✓ Teid huvitab autoehituse teema ✓ Võõrkeelte oskus _________________________________________________________ This work is for you if: ✓ You are used to working towards the result ✓ You are responsible and disciplined, able to set tasks and complete them on time ✓ You can freely and confidently communicate with people ✓ You own or are willing to actively learn the skills of negotiation and sales ✓ You want to work hard, earn and acquire valuable skills ✓ You have a driver's license ✓ You are ready for business trips and participation in international exhibitions An additional advantage for you will be: ✓ Experience in sales, negotiations, telephone sales (if not – we will teach you!). ✓ Are you interested in auto-building topics? ✓ Knowledge of foreign languages _________________________________________________________ Эта работа для вас, если: ✓ Вы привыкли работать на результат, а не ради галочки. ✓ Вы ответственны и дисциплинированны, умеете ставить задачи и выполнять их в срок. ✓ Вы свободно и уверенно общаетесь с людьми. ✓ Вы владеете или готовы активно учиться навыкам переговоров и продаж. ✓ Вы хотите много работать, зарабатывать и приобретать ценные навыки. ✓ Вы имеете водительские права ✓ Вы готовы к командировкам и к участиям на международных выставках ✓ Вы владеете иностранными языками. Дополнительным плюсом для вас будет: ✓ Опыт продаж, переговоров, телефонных продаж (если нет – научим!). ✓ Вам интересны темы автостроения ✓ Знания иностранных языков
Kehtiv kuni 24.04.2018
Kontaktid Vaata kontaktandmeid ja kandideeri


Tööpakkumised 2010 ©